Kalusteasentajat toimivat palveluammatissa

Kalusteasentajat toimivat palveluammatissa, jossa omalla tekemisellä sekä toiminnalla on suuri merkitys työn valmistumiseen. Kalusteasentajan työssä kokemus ja taidot karttuvat päivittäin, sillä työkohteet ovat hyvin vaihtelevia. Asentajan työ vaatii pitkäjänteisyyttä sekä joustavaa suhtautumista työntekoon.

Meillä Tilamestareilla kalusteasentajiksi on valikoitunut vastuullinen ja taidokas joukko. Jokainen asentaja on omalla työpanoksellaan mahdollistanut yrityksemme kasvun sekä hyvinvoinnin. Kalusteasentajan työssä työntekijämme ovat näyttäneet monipuolisen osaamisensa niin työnteossa kuin asiakaspalvelussakin.

Työnteon yksi merkittävä osa on työssä viihtyminen. Mukava ja avoin työilmapiiri on paras pohja hyvin suoritetulle työlle. Parasta työyhteisössämme onkin tiimityöskentely, jossa jokainen kokee olevansa arvokas ja tärkeä osa yhteisöä.

Vapaa-aikaa kalusteasentajamme viettävät perheensä tai ystäviensä kanssa. Moni harrastaa erilaisia urheilulajeja, ja lähes jokainen viettää luonnossa aikaa metsästäen, kalastaen tai retkeillen. Vapaa-aikana kalusteasentajat kehittävät myös omaa ammattitaitoaan remontoimalla, rakentelemalla tai korjailemalla asioita.

Olemme saaneet mukavaa palautetta kalusteasentajistamme. Palautetta on tullut hyvästä käyttäytymisestä, reippaasta työotteesta ja siististä työnjäljestä. Meillä Tilamestareilla jokainen kalusteasentaja täydentää tiimiä omalla persoonallaan ja osaamisellaan. Näemme kalusteasentajiemme oma-aloitteellisuuden, rehdin työnteon ja huumorin olevan suuri voimavara työyhteisössämme.

Kun kalusteasentajat tietävät, mitä heiltä odotetaan ja mitkä ovat heidän vahvuutensa, työpanos on huippuluokkaa. Vaikeat asiat jutelemme avoimesti koko tiimin voimin, ja etsimme yhdessä niihin ratkaisuja. Erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisu on voimavara, eikä asiakas, tiimi tai oma henkilökohtainen elämä pääse kuormittumaan.

Kalusteasentajan työ on fyysistä, ja vaativat työmaat voivat olla stressaavia. Työmotivaation ylläpitämiseksi olemme Tilamestareilla ottaneet yhdeksi isoksi tavoitteeksi olla yksi parhaimmista työpaikoista Suomessa. Haluamme panostaa kalusteasentajien hyvinvointiin järjestämällä virkistyspäiviä, yhteisiä koulutuspäiviä, rakentavia keskustelutuokioita ja pieniä työpäivää keventäviä hetkiä.

Olemme panostaneet työterveyshuoltoon, jossa kalusteasentajat käyvät tietyin väliajoin terveystarkastuksessa ja saavat tarvittaessa sairaanhoitopalvelua. Lisäksi asentajillamme on mahdollisuus käyttää yhteistyökumppanimme tarjoamaa hierontapalvelua.

Kalusteasentajat törmäävät tilanteisiin, joissa heidän on pystyttävä tekemään päätöksiä ja toimimaan hyvän toimintamallin mukaisesti. Haluamme tukea kalusteasentajia itsenäiseen työskentelyyn sekä auttaa käyttämään omaa harkintakykyään. Lisäksi haluamme kannustaa kalusteasentajia oman toimintamallinsa löytämiseen sekä kehittämiseen.

Kalusteasentajan palkka vaihtelee työnantajasta riippuen. Alalla näkee kuukausi-, yksikkö- tai urakkapalkkausta. Meillä lähtökohtaisesti kalusteasentajat ovat tuntipalkalla. Yksikköhinnoitelluissa kohteissa myös palkka on yksikköön perustuva, mutta käytössä on myös pohjapalkka. Haluamme palkkauksella tukea ja kannustaa kalusteasentajia. Lisäksi meillä kalusteasentajan palkka riippuu työkokemuksesta ja työnkuvasta.

Meillä Tilamestareilla on päämääränä saada työntekijämme itsevarmoiksi ja tehokkaiksi kalusteasentajiksi. Haluamme kuunnella ja kehittää yrityksemme toimintaa heiltä tulevat palautteet huomioon ottaen. Toimivan yhteistyön ja reippaan asenteen katsomme kantavan pitkälle niin työmailla kuin yrityksen sisäisten asioiden hoidossa. Haluamme korostaa sitä, että jokainen meillä on tilamestari, joka kuuluu omaan tiimiimme. Jos kiiinnostuit meistä, tule töihin!

“Olen tunnollinen ja rehellinen. En peittele virheitä vaan korjaan ne.”
“Asianmukaiset menetelmät ja työvälineet sekä hyvä työilmapiiri kannustavat minua työssä.”
“Remonttikohteet ovat kiinnostavia: joutuu itse pohtimaan ja soveltamaan.”
⬡ “En jätä jälkeeni hutaisemalla tehtyjä töitä vaan pyrin siistiin lopputulokseen. Silloin voin olla tyytyväinen työsuoritukseeni.”
⬡ “Olen kriittinen omaa työjälkeäni kohtaan, joten tarkkuutta vaativat työt ovat erityisosaamistani.
⬡ “Lopputuloksen on miellytettävä omaa ja asiakkaan silmää.”

Vapaa-aikaa kalusteasentajamme viettävät perheensä tai ystäviensä kanssa. Moni harrastaa erilaisia urheilulajeja, ja lähes jokainen viettää luonnossa aikaa metsästäen, kalastaen tai retkeillen. Vapaa-aikana kalusteasentajat kehittävät myös omaa ammattitaitoaan remontoimalla, rakentelemalla tai korjailemalla asioita.

Olemme saaneet mukavaa palautetta kalusteasentajistamme. Palautetta on tullut hyvästä käyttäytymisestä, reippaasta työotteesta ja siististä työnjäljestä. Meillä Tilamestareilla jokainen kalusteasentaja täydentää tiimiä omalla persoonallaan ja osaamisellaan. Näemme kalusteasentajiemme oma-aloitteellisuuden, rehdin työnteon ja huumorin olevan suuri voimavara työyhteisössämme.

Kun kalusteasentajat tietävät, mitä heiltä odotetaan ja mitkä ovat heidän vahvuutensa, työpanos on huippuluokkaa. Vaikeat asiat jutelemme avoimesti koko tiimin voimin, ja etsimme yhdessä niihin ratkaisuja. Erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisu on voimavara, eikä asiakas, tiimi tai oma henkilökohtainen elämä pääse kuormittumaan.

Kalusteasentajan työ on fyysistä, ja vaativat työmaat voivat olla stressaavia. Työmotivaation ylläpitämiseksi olemme Tilamestareilla ottaneet yhdeksi isoksi tavoitteeksi olla yksi parhaimmista työpaikoista Suomessa. Haluamme panostaa kalusteasentajien hyvinvointiin järjestämällä virkistyspäiviä, yhteisiä koulutuspäiviä, rakentavia keskustelutuokioita ja pieniä työpäivää keventäviä hetkiä.

Olemme panostaneet työterveyshuoltoon, jossa kalusteasentajat käyvät tietyin väliajoin terveystarkastuksessa ja saavat tarvittaessa sairaanhoitopalvelua. Lisäksi asentajillamme on mahdollisuus käyttää yhteistyökumppanimme tarjoamaa hierontapalvelua.

Kalusteasentajat törmäävät tilanteisiin, joissa heidän on pystyttävä tekemään päätöksiä ja toimimaan hyvän toimintamallin mukaisesti. Haluamme tukea kalusteasentajia itsenäiseen työskentelyyn sekä auttaa käyttämään omaa harkintakykyään. Lisäksi haluamme kannustaa kalusteasentajia oman toimintamallinsa löytämiseen sekä kehittämiseen.

Kalusteasentajan palkka vaihtelee työnantajasta riippuen. Alalla näkee kuukausi-, yksikkö- tai urakkapalkkausta. Meillä lähtökohtaisesti kalusteasentajat ovat tuntipalkalla. Yksikköhinnoitelluissa kohteissa myös palkka on yksikköön perustuva, mutta käytössä on myös pohjapalkka. Haluamme palkkauksella tukea ja kannustaa kalusteasentajia. Lisäksi meillä kalusteasentajan palkka riippuu työkokemuksesta ja työnkuvasta.

Meillä Tilamestareilla on päämääränä saada työntekijämme itsevarmoiksi ja tehokkaiksi kalusteasentajiksi. Haluamme kuunnella ja kehittää yrityksemme toimintaa heiltä tulevat palautteet huomioon ottaen. Toimivan yhteistyön ja reippaan asenteen katsomme kantavan pitkälle niin työmailla kuin yrityksen sisäisten asioiden hoidossa. Haluamme korostaa sitä, että jokainen meillä on tilamestari, joka kuuluu omaan tiimiimme. Jos kiiinnostuit meistä, tule töihin!

“Olen tunnollinen ja rehellinen. En peittele virheitä vaan korjaan ne.”
“Asianmukaiset menetelmät ja työvälineet sekä hyvä työilmapiiri kannustavat minua työssä.”
“Remonttikohteet ovat kiinnostavia: joutuu itse pohtimaan ja soveltamaan.”
⬡ “En jätä jälkeeni hutaisemalla tehtyjä töitä vaan pyrin siistiin lopputulokseen. Silloin voin olla tyytyväinen työsuoritukseeni.”
⬡ “Olen kriittinen omaa työjälkeäni kohtaan, joten tarkkuutta vaativat työt ovat erityisosaamistani.
⬡ “Lopputuloksen on miellytettävä omaa ja asiakkaan silmää.”

Tiimimme tilamestarit

2020 © Tilamestarit Oy
Design & koodi ~ Neotar Media

Vieritä ylös